Kategoria projekteja varten

Kehittyvä naisyrittäjyys Kymenlaaksossa

Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen teknisillä aloilla ja erityisryhmissä.