Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Lähihoitaja näyttötutkinto

S2 eli suomen kieltä logistiikan maahanmuuttajaopiskelijoille verkossa

Arkiluotsi -koulutus toteutetaan osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Arjen tuki -kehittämishanketta. Koulutuksen avulla opiskelija saa valmiudet toimia ikääntyvien tai erityisryhmien arjen tukena. Arkiluotsi edesauttaa asiakkaan hyvinvointia tukemalla häntä monin tavoin esimerkiksi ravitsemuksessa, sosiaalisessa kanssakäymisessä, kodin turvallisuudessa, terveysliikunnassa ja puhtaudessa. Arkiluotsi voi toimia ennaltaehkäisevänä tukena ennen kuin ikääntyvän toimintakyky heikkenee ja hoidolliset tarpeet lisääntyvät. Arkiluotsin on mahdollista myös täydentää toimintakyvyltään jo alentuneen henkilön hyvinvointia tukevia toimia, kuten kotihoidon palveluita.

Arkiluotsi koulutus pitää sisällään seuraavat opintokokonaisuudet:

-        oppimista tukevat opinnot

-         asiakaslähtöinen toiminta

-        arkitoiminnan ohjaaminen

-        sosiokulttuurinen seniorityö

-        liikunta hyvinvoinnin tukena

-        yrittäjänä toimiminen

-        työssäoppiminen.

Koulutus sisältää tutkinnonosat liikunnan ammattitutkinnosta (3.3 yksilöllinen liikunnanohjaus) ja yrittäjän ammattitutkinnosta (3.1 yritystoiminnan suunnittelu).

 


Kotityöpalvelun avustamis- ja asiointipalvelu

Hierontaterapeutti